Illusion Stage. Respira Vida. UMBRA Vitoria-Gasteiz 2019. Photo Nacho Arias